digitální učební materiály

++--

VY_32_INOVACE

I.šablona

+ DVK13 ... J.Souček: Umění konce 19. a první poloviny 20.století (4.ročník)

II.šablona

+ DVK22 ... K.Švuger: Renesance (3.ročník)

+ DVK23 ... K.Švuger: Baroko a klasicismus (3.ročník)

III.šablona

+ PG31 .... P.Hauer: Bitmapová grafika

+ PG32 .... P.Hauer: Sazba a vektory

+ PG33 .... T.Javorský: 3D grafika v programu 3DSMax

IV.šablona

+ PG41 .... T.Javorský: Webdesign

+ DVK43 ... J.Souček: Umění 2.poloviny 20.století (4.ročník)

VY_12_INOVACE

- LITSTARA ... E.Bednářová: Literatuta od středověku po osvícenství

EU OPVK LITSTARA/01  ...  Antika- Héraklés

EU OPVK LITSTARA/02  ...  Antika- Homér

EU OPVK LITSTARA/03  ...  Antika- Orestés, jména

EU OPVK LITSTARA/04  ...  Antika- řecká dramata

EU OPVK LITSTARA/05  ...  Antika- římská literatura

EU OPVK LITSTARA/06  ...  Barokní poezie

EU OPVK LITSTARA/07  ...  Baroko- Calderón

EU OPVK LITSTARA/08  ...  Baroko- Grimmelshausen

EU OPVK LITSTARA/09  ...  Cervantes- Don Quijote

EU OPVK LITSTARA/10  ...  Mýtus- Tajin

EU OPVK LITSTARA/11  ...  Dante: Farinata

EU OPVK LITSTARA/12  ...  Dante- pravopis

EU OPVK LITSTARA/13  ...  Středověk – milostná lyrika

EU OPVK LITSTARA/14  ...  Komenský slovesa

EU OPVK LITSTARA/15  ...  Komenský- interpretace

EU OPVK LITSTARA/16  ...  Moliére- Tartuffe

EU OPVK LITSTARA/17  ...  Montaigne

EU OPVK LITSTARA/18  ...  Osvícenství- test

EU OPVK LITSTARA/19  ...  Rabelais- test

EU OPVK LITSTARA/20  ...  Rabelais- rozbory vybraných kapitol

EU OPVK LITSTARA/21  ...  Renezance- opakování ve dvojicích

EU OPVK LITSTARA/22  ...  Renezance- příprava na písem.práci

EU OPVK LITSTARA/23  ...  Starověk- test

EU OPVK LITSTARA/24  ...  Antika – řecká mytologie

EU OPVK LITSTARA/25  ...  Středověk- dvorská lyrika, diktát

EU OPVK LITSTARA/26  ...  Středověk- legendy, kroniky, opak.

EU OPVK LITSTARA/27  ...  Středověk- epika

EU OPVK LITSTARA/28  ...  Villon- úkoly k textům

EU OPVK LITSTARA/29  ...  Villon- životopis

EU OPVK LITSTARA/30  ...  Vita Caroli- diktát

EU OPVK LITSTARA/31  ...  Defoe: interpretace textu

EU OPVK LITSTARA/32  ...  Řehoř z Tours

+ LITNOVA .... E.Bednářová: Literatuta 20.století