digitální učební materiály

++--

VY_32_INOVACE

I.šablona

+ DVK11 ... J.Souček: Umění pravěku a starověku (1.ročník)

+ DVK13 ... J.Souček: Umění konce 19. a první poloviny 20.století (4.ročník)

II.šablona

+ DVK21 ... K.Švuger: Od nového letopočtu ke gotice (2.ročník)

+ DVK22 ... K.Švuger: Renesance (3.ročník)

III.šablona
IV.šablona

+ FO42 .... J.Schýbal: Fotografické žánry

+ DVK43 ... J.Souček: Umění 2.poloviny 20.století (4.ročník)

VY_12_INOVACE

+ LITSTARA ... E.Bednářová: Literatuta od středověku po osvícenství

+ LITNOVA .... E.Bednářová: Literatuta 20.století