digitální učební materiály

++--

VY_32_INOVACE

I.šablona

+ DVK11 ... J.Souček: Umění pravěku a starověku (1.ročník)

II.šablona

+ DVK23 ... K.Švuger: Baroko a klasicismus (3.ročník)

III.šablona

+ PG32 .... P.Hauer: Sazba a vektory

+ PG33 .... T.Javorský: 3D grafika v programu 3DSMax

IV.šablona

+ PG41 .... T.Javorský: Webdesign

VY_12_INOVACE

- LITSTARA ... E.Bednářová: Literatuta od středověku po osvícenství

EU OPVK LITSTARA/01  ...  Antika- Héraklés

EU OPVK LITSTARA/02  ...  Antika- Homér

EU OPVK LITSTARA/03  ...  Antika- Orestés, jména

EU OPVK LITSTARA/04  ...  Antika- řecká dramata

EU OPVK LITSTARA/05  ...  Antika- římská literatura

EU OPVK LITSTARA/06  ...  Barokní poezie

EU OPVK LITSTARA/07  ...  Baroko- Calderón

EU OPVK LITSTARA/08  ...  Baroko- Grimmelshausen

EU OPVK LITSTARA/09  ...  Cervantes- Don Quijote

EU OPVK LITSTARA/10  ...  Mýtus- Tajin

EU OPVK LITSTARA/11  ...  Dante: Farinata

EU OPVK LITSTARA/12  ...  Dante- pravopis

EU OPVK LITSTARA/13  ...  Středověk – milostná lyrika

EU OPVK LITSTARA/14  ...  Komenský slovesa

EU OPVK LITSTARA/15  ...  Komenský- interpretace

EU OPVK LITSTARA/16  ...  Moliére- Tartuffe

EU OPVK LITSTARA/17  ...  Montaigne

EU OPVK LITSTARA/18  ...  Osvícenství- test

EU OPVK LITSTARA/19  ...  Rabelais- test

EU OPVK LITSTARA/20  ...  Rabelais- rozbory vybraných kapitol

EU OPVK LITSTARA/21  ...  Renezance- opakování ve dvojicích

EU OPVK LITSTARA/22  ...  Renezance- příprava na písem.práci

EU OPVK LITSTARA/23  ...  Starověk- test

EU OPVK LITSTARA/24  ...  Antika – řecká mytologie

EU OPVK LITSTARA/25  ...  Středověk- dvorská lyrika, diktát

EU OPVK LITSTARA/26  ...  Středověk- legendy, kroniky, opak.

EU OPVK LITSTARA/27  ...  Středověk- epika

EU OPVK LITSTARA/28  ...  Villon- úkoly k textům

EU OPVK LITSTARA/29  ...  Villon- životopis

EU OPVK LITSTARA/30  ...  Vita Caroli- diktát

EU OPVK LITSTARA/31  ...  Defoe: interpretace textu

EU OPVK LITSTARA/32  ...  Řehoř z Tours

- LITNOVA .... E.Bednářová: Literatuta 20.století

EU OPVK LITNOVA/01  ...  Apollinaire- Čapkova studie

EU OPVK LITNOVA/02  ...  Avantgarda - písemka

EU OPVK LITNOVA/03  ...  Beckett

EU OPVK LITNOVA/04  ...  Čapek – opak.písemná práce

EU OPVK LITNOVA/05  ...  Čapek – povídky 1.

EU OPVK LITNOVA/06  ...  Čapek – povídky 2.

EU OPVK LITNOVA/07  ...  Dekadence - Wilde

EU OPVK LITNOVA/08  ...  Gellner - interpretace

EU OPVK LITNOVA/09  ...  Gellner - pravopis

EU OPVK LITNOVA/10  ...  Hašek. Avantgarda - opakování

EU OPVK LITNOVA/11  ...  Hemingway – Povídky1

EU OPVK LITNOVA/12  ...  Hemigway – Povídky 2

EU OPVK LITNOVA/13  ...  Hesse- Demian práce s úryvky

EU OPVK LITNOVA/14  ...  Hesse- pravopis a úkoly

EU OPVK LITNOVA/15  ...  Hrabal – opak. k mat.

EU OPVK LITNOVA/16  ...  Hrabal- povídky

EU OPVK LITNOVA/17  ...  Hrabal- postavy

EU OPVK LITNOVA/18  ...  Charms

EU OPVK LITNOVA/19  ...  Kafka

EU OPVK LITNOVA/20  ...  Kundera. Já truchlivý bůh

EU OPVK LITNOVA/21  ...  Kundera. Falešný autostop

EU OPVK LITNOVA/22  ...  Nezval- ukázky z tvorby

EU OPVK LITNOVA/23  ...  Nezval: Edison- diktát

EU OPVK LITNOVA/24  ...  Nezval: Edison, rozbor pásma

EU OPVK LITNOVA/25  ...  Pavel

EU OPVK LITNOVA/26  ...  Sova

EU OPVK LITNOVA/27  ...  Škvorecký : Babylónský příběh

EU OPVK LITNOVA/28  ...  Škvorecký: Pan doktor Strass

EU OPVK LITNOVA/29  ...  Škvorecký: Eine kleine jazz music

EU OPVK LITNOVA/30  ...  Vančura- opak.písemka

EU OPVK LITNOVA/31  ...  Woolfová: Pondělí nebo úterý

EU OPVK LITNOVA/32  ...  Woolfová: Okamžiky bytí